Co je ztráta sluchu

Sluchová ztráta je porušení sluchové funkce, což může být částečné a při absenci včasné diagnózy a úplné léčby se stane kompletní. Přinejmenším 3% celé populace zeměkoule trpí ztrátou plnohodnotné schopnosti vnímat a pochopit zvuky světa a nárůst počtu pacientů s tímto onemocněním se neustále zvyšuje.

Zástupci v produktivním věku se stále častěji zhoršují různými formami ztráty sluchu - lékaři tuto tendenci spojují se zvýšením výskytu onemocnění srdce a cév, infekcí virem chřipky, práce v dílnách škodlivé produkce a vystavení stresovým situacím. Léčba ztráty sluchu je poměrně komplikovaný proces, který zahrnuje celou řadu činností. Pouze s plnohodnotným přístupem k léčbě onemocnění lze počítat s úspěšným výsledkem.

O této nemoci málo

Hluchota a ztráta sluchu jsou dvě různé patologie, ale s negativním souborem okolností může první onemocnění snadno uniknout z druhé, takže léčba ztráty sluchu musí začít okamžitě, jakmile se objeví první příznaky.

V posledních letech se tento problém stále více rozšířil, přičemž jeden z tisíců novorozenců narozených se známkami úplné nebo částečné hluchoty. Navíc se onemocnění stalo "mladší" - kdyby se časnější případy hluchoty nebo vážné ztráty sluchu častěji objevovaly u pacientů starších 65 let, nyní 14% celé populace země jsou pacienti ve věku od 40 do 64 let.

Úbytky sluchu vzniklé v době narození nebo se projevily v prvních 2 letech života dítěte, jsou považovány za časné, ostatní zaznamenané případy onemocnění jsou pozdě. Léčba ztráty sluchu u dětí, které dosud nezkoušely výslovnost a vnímání zvuku, je mnohem závažnější než její pozdní formy, kdy je nutné obnovit ztracené dovednosti.

Zda může být ztráta sluchu vyléčena, závisí na typu, stupni a době, kdy pacient trpí onemocněním. Existuje určitá klasifikace patologie.

Vedoucí ztráta sluchu

Vodivá forma onemocnění je charakterizována poruchou sluchu, při níž není možné úplné vedení sluchových vln do ucha z důvodu existujících překážek. Blokování vlny začíná ještě předtím, než se dostane do vlasových buněk organu Corti, které jsou přímo spojené s buňkami sluchového nervu.

Příčiny vodivé ztráty sluchu:

 • poškození bubínku (perforace), doprovázené zhoršením sluchového vnímání a krvácení z ucha;
 • zasunutá membrána, která může být pozorována u tympanosklerózy;
 • náhlá změna atmosférického tlaku (s prudkým nárůstem do velké výšky nebo ponořením do vody);
 • infekce vnitřního ucha (houbový, virový nebo bakteriální otitis media);
 • abnormální růst epiteliálního tkáně, který postihuje sluchové osiky;
 • dlouhodobé vystavení hluku.

Vzhledem k tomu, že vodivá ztráta sluchu je mnohem méně častá než jiný typ patologie, senzorineurální (pouze u 30% všech případů), více informací o jeho průběhu, příčinách a způsobech léčby lze nalézt v tomto článku.

Senzorické ztráty sluchu

Sensoneurální, také nazývaná neurosenzorická sluchová ztráta, se vyvíjí, když jsou postiženy vlasové buňky lemující kochleu spirálového (Cortiho) orgánu, to je vnitřní část aurikulární. Tuto formu onemocnění zjišťují lékaři v téměř 70% případů detekce patologie.

Také onemocnění může nastat v důsledku léze kraniálního nervu, centrálního sluchového analyzátoru nebo sluchových center umístěných v mozku. Vrozená forma neurosenzorické ztráty sluchu nastává dokonce i během těhotenství plodu matkou a její příčiny jsou skryty v abnormálním vývoji ušního přístroje, zejména jeho orgánu Corti:

 • nedostatek hlemýžďů;
 • chromozomální defekty;
 • nádor skvamózního epitelu středního ucha;
 • alkoholový syndrom - projevující se ototoxickými účinky, pokud matka během období těhotenství zneužívá alkohol;
 • předčasné doručení;
 • chlamydiové infekce nebo syfilis, přenášené krví nebo narozením;
 • vrozená rubeola - v této patologii jsou postiženy oči, vzniká vrozená srdeční choroba a hluchota.

Dle vědců a lékařů se vyskytuje i dědičná forma onemocnění. Když jeden z rodičů trpí poruchou sluchu, je pravděpodobné, že v 50% případů může být onemocnění přenášeno na dítě.

Získaná forma neurosenzorické sluchové ztráty se vyvine u pacienta v důsledku trpících poranění, prodloužení expozice nežádoucích stavů, léčení s ototoxickým účinkem nebo chronických onemocnění.

Zde jsou příčiny, které přispívají k vytvoření senzorineurální ztráty sluchu:

 • akustické nebo mechanické poranění sluchadla - kvůli poškození kostí lebky, vnějšího nebo vnitřního ucha, stejně jako vystavení příliš hlasitému zvuku, jako je exploze;
 • léčba aminoglykosidových skupin, diuretika, makrolidy, salicyláty, protizánětlivé nesteroidní léky;
 • virové infekce - spalničky, zarděnka, příušnice, herpes, stejně jako infekce HIV a AIDS;
 • bakteriální záněty - purulentní labyrinthitida, meningitida, adenoiditida;
 • nádorové procesy lokalizované blízko kochleárního a faciálního nervu, meningiomu, neuromu;
 • otoskleróza - kostní tkáň se rozrůstá kolem třmenu (kost se nachází ve středním uchu);
 • alergické a imunologické patologie - Wegenerova granulomatóza, chronická alergická rýma.

Vrozená ztráta sluchu je rozdělena na typy - syndromické a nesyndromické. První typ patologie se projevuje na základě kurzu na pozadí komorbidit, jako je Pendredův syndrom. Zároveň pacient současně ovlivňuje sluchadlo a štítnou žlázu.

Nonsyndromický typ je charakterizován izolovaným průběhem, tento stav je pozorován u 80% všech pacientů s příznaky ztráty sluchu. V případě sensoronevrální formy onemocnění je v několika málo případech možné zcela obnovit sluch, častěji lékaři volí sluchadlo jako způsob léčby.

Smíšená forma

Smíšená forma ztráty sluchu se projevuje v přítomnosti příznaků jak vodivých, tak neurosenzorických typů patologie. Tento typ onemocnění má dvě formy - smíšená ztráta sluchu může být jednostranná a oboustranná. Naštěstí je tento druhý typ v lékařské praxi mnohem méně běžný.

Osoba může úplně nebo částečně ztratit schopnost slyšet a porozumět řeči v důsledku mnoha faktorů:

 • poranění hlavy;
 • dlouhodobé užívání ototoxických léků;
 • zánětlivé procesy, které se vyskytují v jakémkoli uchu, zejména v purulentní formě;
 • adheze a jizvy vzniklé na kostech vnitřního ucha po úrazech a chirurgických zákrocích;
 • následkem dopadu vibračních a hlukových prvků na chronickou hypertenzi na sluchové orgány;
 • ateroskleróza;
 • otrava těla produktem těžkých kovů - rtuť, olovo;
 • Nedostatečné zásobování sluchovými orgány krví - senilní ztráta sluchu.

Smíšená ztráta sluchu může nastat izolovaně od jiných onemocnění nebo na pozadí progresivních a chronických komorbidit. Například se současným vývojem ztráty sluchu při Miniereově nemoci může dojít ke ztrátě sluchu.

Léčba ztráty sluchu v této formě a její účinnost bude záviset přímo na příčinách onemocnění. Pokud diagnóza odhalí více příznaků odrůdy sensoronevral, které jsou často nevratné, konzervativní terapie může být nesmyslná. Avšak s včasnou diagnózou existuje každá šance obnovit ztracenou funkci léku nebo chirurgicky.

Náhlá hluchota

Náhlá hluchota by měla být chápána jako závažný stupeň neurosenzorické nebo vodivé ztráty sluchu, který se vyvinul náhle během několika hodin. Osoba ji může zjistit bezprostředně po probuzení nebo po traumatické události.

Povaha vývoje náhlé hluchoty je poněkud odlišná od progresivní ztráty sluchové funkce. Vlastnosti této patologie jsou následující:

 • počáteční příznaky onemocnění nemají jasný projev, a proto často zůstávají bez povšimnutí;
 • v mnoha případech lékaři nebyli schopni určit hlavní příčinu náhlého poklesu (nebo úplné ztráty) sluchu;
 • v některých situacích je stále možné sledovat příčinnou souvislost mezi akutním onemocněním nebo úrazem a ztrátou sluchové funkce.

Příčinou idiopatické náhlé hluchoty jsou často virové infekce postihující tělo - herpes, infekce HIV, spalničky, příušnice, autoimunitní patologie a oběhové poruchy malých kapilár v některém z úsekových úseků.

Akutní bakteriální patologie jako je meningitida, sepse, zarděnka, vystavení účinkům léků Cisplastin, Furosemid, aminoglykosidy, Vancomycin, kyselina ethakrynová jsou považovány za zřejmé příčiny. Latentní provokující faktory vedoucí k náhlé hluchosti jsou akustická neuroma, cerebrální mozková mrtvice, roztroušená skleróza, syfilis, autoimunitní patologie, například Koganův syndrom nebo vaskulitida.

Klasifikace a příznaky onemocnění

Jako každá jiná onemocnění získaná na životě může být ztráta sluchu akutní a chronická - taková klasifikace poskytuje dobu trvání vývoje prvních příznaků patologie, jejich průběh a projev, který je pro pacienta patrný.

Akutní ztráta sluchu se nevyvíjí okamžitě, ale postupně po dobu 5-10 dní v řadě, zatímco pacient nemusí okamžitě zaznamenat první příznaky. Za prvé, uvnitř zvukovodu dochází k určitému kongesci a bolestivosti, tyto znaky neobtěžují osobu nepřetržitě, ale vyskytují se pravidelně.

Pak se objevuje zřejmý hluk a tinnitus, který je schopen přivést pacienta do stavu těžkého nepohodlí, a navíc se již v této fázi projevují známky ztráty sluchu. Tento typ ztráty sluchu je považován za nebezpečný v tom smyslu, že nemá náhlý a náhlý projev.

Pacient vypíše nepříjemné pocity a ztrátu sluchu na sírové zátce, studené a jiné faktory, které nepředstavují potenciální nebezpečí. Včasná diagnóza je klíčem k rychlé detekci a léčbě patologie.

Chronická sluchová ztráta je tvořena pacientem v průběhu let, zatímco osoba může pocítit tinnitus a zaznamenat snížení sluchové funkce, ale kvůli pomalé progresi onemocnění, nedávají tyto znamení zvláštní význam. Když se rostoucí příznaky stanou trvalými, pacient se stále obrací na doktora ORL, který diagnostikuje ztrátu sluchu.

Aby se zabránilo smutným důsledkům ztráty sluchu, každý pacient by měl znát ty příznaky, které by se měly stát alarmujícím zvoncem a přinutit jej, aby vyhledal lékařskou pomoc:

 • snížení sluchové funkce, k níž dochází náhle nebo se zvyšuje s určitým stupněm progrese;
 • hluk, písek, zvonění v jednom nebo dvou uších;
 • pravidelné závratě;
 • nevolnost, někdy tak výrazná, že dosáhne gag reflexu;
 • ztráta koordinace a orientace ve vesmíru.

Pokud člověk sleduje televizi nebo poslouchá hudbu s vysokou hlasitostí, nevidí jasně řeč druhých, vzhledem k tomu, že mluví tiše a bezvýrazně, trpí tinnitusem, doporučuje se okamžitě vyhledat pomoc odborníka na ORL. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm pacientům, kteří pozorují výtok ze sluchového kanálu nebo užívají léky charakterizované zvýšenou ototoxicitou.

Stupeň ztráty sluchu

Podle stupně poruchy sluchu u osoby jsou rozděleny 4 fáze ztráty sluchu:

 • Nejsilnější stupeň onemocnění, který podléhá rychlé a vysoce kvalitní léčbě. Prahová hlučnost vnímání se pohybuje od 26 do 40 dB. Pacient plně rozlišuje mezi mluveným jazykem, pokud není zvukový zdroj odstraněn o více než 6 metrů. Řeč, vyslovená šeptem, takový pacient bude kvalitativně vnímán ze vzdálenosti 3 metry a pak, pokud nejsou kolem něj žádné další zdroje hluku.
 • Pacient analyzuje řeč, která je vzdálená 4 metry od zdroje zvuku a šepta - v měřiči. Prah vnímání je 41-55 dB za podmínek nepřítomnosti cizích zvuků a zvuků. Tento stupeň ztráty sluchu je zaznamenán u lidí, kteří poslouchají hudbu s vysokou hlasitostí a mají tendenci znovu požádat o fráze.
 • Konverzace je vnímána ve vzdálenosti 1 metru, šepot vůbec nerozumí. Prah vnímání je 56-70 dB, třetí stupeň je vážnou formou ztráty sluchu, protože pacient má skutečné problémy v sociální adaptaci a komunikaci s jinými lidmi.
 • Prah vnímání je 71-90 dB a pacient nedokáže rozlišovat zvuky, pokud se k nim nepřiblíží nejméně o 25 cm. Čtvrtý stupeň ztráty sluchu je srovnatelný s celkovou hluchotou v závažnosti vnímání a vnímání okolních zvuků.

Dětská nemoc

Vzhledem k tomu, že ztráta sluchu u dětí se objevuje z výše uvedených důvodů, a to jak vrozené, tak i získané formě, stojí za zmínku symptomy, které lze použít k identifikaci onemocnění u dítěte. Dospělý si může všimnout prvních známek problému sám o sobě, pokud je získán, ale co s diagnózou dítěte, jejíž rodiče mají podezření, že slyší dobře nebo nerozumí řeči, která mu čelí vůbec?

Příznaky ztráty sluchu u dětí:

 • nedostatek reakce dítěte na hlasité zvuky, symptom je pozorován u dětí do 4 měsíců věku;
 • ve 4-6 měsících dítě začne dělat první zvuky a blábolení;
 • u 7-9 měsíců dítě neurčuje, odkud pochází zvuk a nevnímá ho;
 • ve věku 12-24 měsíců, dítě nehovoří, slovní zásoba se nevytváří.

Získaná ztráta sluchu u starších dětí se projevuje skutečností, že dítě vždycky nerozpozná řeč, obrátila se zpátky, zvláště když jsou slova vyslovována šeptem. Možná nereaguje na své vlastní jméno, zeptejte se znova, prosimte si, co říkají jeho rodiče.

Také děti s touto nemocí jsou charakterizovány nedostatečným rozvojem řečových dovedností, omezené slovní zásoby, zhoršenou výslovností zvuku a sluchovým rozpoznáváním a hrubým narušením slovní zásoby.

Pokud dojde k úbytku sluchu v reakci na ototoxickou medikaci, jeho známky budou patrné 2-3 měsíce po první dávce, zpravidla je léze oboustranná. Prvými příznaky jsou závratě, tinnitus, ztráta koordinace.

Diagnostika

Ve stádiu screeningu musí pacient se ztrátou sluchu navštívit otolaryngologa, neuropatologa, alergologa, imunologa a infektiologa. Úzký odborníci budou schopni identifikovat problém, který vedl k vývoji patologie a zvolit možnost jeho řešení.

Metody výzkumu hardwaru při ztrátě sluchu:

 • otoskopie - používá se k diagnostice problémů s ušním bubnem nebo s vnějším uchem;
 • audiometrie - studium sluchových funkcí;
 • tuningová vidlička;
 • měření akustické impedance;
 • elektrosklerografie - určení místa poškození sluchového analyzátoru.

Pokud v průběhu průzkumu získají údaje o významném poklesu sluchové funkce, odborníci z audiologie, sluchadel, otoneurologisté se budou věnovat další pozorování a řízení pacienta.

Léčba

Je možné léčit ztrátu sluchu u dětí a dospělých několika způsoby - to je lék a fyzioterapie, stejně jako funkční a chirurgická péče. V řadě situací, kdy je ztráta sluchu způsobena tvorbou sírové zástrčky nebo cizího předmětu v uchu, postačí odstranit tyto problémy k obnovení starých indikátorů.

Lékařské metody

Výběr léků pro léčbu ztráty sluchu se provádí s ohledem na stupeň poškození (stupeň a forma onemocnění) a etiologický faktor, který vedl k rozvoji patologie. Seznam léků určených k obnovení funkce sluchu:

 • Léky, které zlepšují přívod krve do vnitřního ucha a mozkových hemodynamických parametrů - Vinpocetin, Bendazol, kyselina nikotinová, Eufillin, Papaverin.
 • Netoxické antibakteriální léky s infekční etiologií onemocnění.
 • Prostředky pro snížení tlaku ve vnitřním uchu.
 • Přípravky k eliminaci žilní staze.
 • Léky ke zlepšení metabolických procesů v nervových buňkách.

Pokud se léze vyskytne na pozadí těžké intoxikace těla, léčba ztráty sluchu u dětí a dospělých se provede pomocí detoxikační, metabolické a dehydratační terapie.

Pneumatická masáž ušního bubínku

Tento způsob léčby ztráty sluchu se doporučuje pacientům, kteří získali onemocnění v důsledku akutních zánětlivých procesů v uších a sousedních orgánech. Situace může být zhoršena tvorbou adhezí a jizev, stagnaci v dutině vnitřního ucha, v oblasti membrány a za ní.

Kvůli infekčním lézemi ušní bubeník a sluchové ossicles ztrácejí svou schopnost plně se pohybovat, což způsobuje přetrvávající ztrátu sluchu. K odstranění tohoto syndromu je předepsána pneumatická masáž ucha.

Tlakové ztráty, které jsou vytvořeny v dutině uší, způsobují, že membrána vytváří vibrace, zatímco sval je stimulován, což vede přímo ke sluchové trubici a je odpovědné za napětí membrány. Pneumatická masáž eliminuje stagnaci, pohání sluchové ossicles a stimuluje svaly uvnitř ucha, který je zodpovědný za udržení normální úrovně tlaku.

Ruční masáž

Jak zlepšit sluch se ztrátou sluchu pomocí domácí masáže? Hlavním cílem postupu je zlepšit přívod krve do uší a okolních tkání. Existuje malý komplex skládající se z pěti cvičení.

Masírujte sluchátka venku, dokud se v tkáních necítí teplo. Masážní pohyby by měly být měkké, čisté, můžete použít malé množství speciálního oleje. První cvičení se provede do 10 minut.

Je třeba úplně uvolnit a poté provést následující pohyby - nejprve pevně zatlačte na auricles, pak pomalu uvolněte ruce. Cvičení opakujte nejméně 10 krát s hladkým pohybem. Masáž tuberkul za ušima a laloky. Po deseti masážních pohybech prováděných v těchto oblastech je třeba několikrát stisknout stojánky na uši a vytáhnout laloky.

Je třeba zcela a pevně zakrýt uši palmami a třemi volnými prsty, aby se uvolnila zadní část krku. V tomto případě má pacient pocit, že zvuk bubnu je slyšen v hlavě. Opakujte údaje o pohybu nejméně 10krát. Provádějte rychlé, ale elegantní pohyby - střídavě zakryjte uši rukama a pak okamžitě otevřete. Opakujte 10-12krát.

Tato ušní masáž pro ztrátu sluchu by měla být opakována denně, 2-3 krát, dokud nejsou zřejmé příznaky obnovení sluchové funkce. Známku zlepšení v tomto případě lze považovat za příležitost k jasnějšímu vnímání okolních zvuků, které byly dříve nepřístupné. Chcete-li opravit výsledky, můžete si uvědomit, na jakém objemu pacient vždy sledoval televizi a sledovat tyto indikátory během léčby.

Akupunktura a Hirudoterapie

Akupunktura pro ztrátu sluchu je populární technika široce používaná v zemích východu, která však dosáhla zemí SNS před mnoha lety. Kvůli vlivu na určité body lidského těla, které jsou zodpovědné za funkčnost některých orgánů, je možné normalizovat jejich práci.

Akupunkturní systém je jakousi klávesnicí, pomocí níž specialisté vytvářejí různé orgány a systémy těla. Po 10 až 15 akupunkturních zasedáních zaznamenalo mnoho pacientů významnou obnovu sluchových funkcí a také zvýšení celkové úrovně pohody.

Hirudoterapie je směr, který je nový v léčbě ztráty sluchu, ale již se ukázal jako účinný a poskytuje trvalé výsledky. Účinek instalace pijavice na povrch lidského těla je následující:

 • Pozitivní vliv na vlastnosti krve se stává čistší, zlepšuje ukazatele srážlivosti.
 • Práce nervových buněk se zlepšuje, existuje analgetikum, protizánětlivý účinek, změkčení a obnovení pojivové tkáně.
 • Stimulace imunitního systému - dosaženo proniknutím velkého množství přírodních proteinových sloučenin, které jsou opatřeny pijavice, do krve.
 • Odvodňovací efekt - díky sací pijavici zlepšuje krevní oběh, posiluje cévní stěnu, zvyšuje průtok lymfy, což má pozitivní vliv na stav sluchových orgánů.
 • Protizánětlivý účinek - tajemství lékařské pijavice obsahuje silné látky, které uvolňují záněty a navíc nemají vedlejší účinky, na rozdíl od drog.

Stručně o chirurgické léčbě

V některých případech, kdy fyziologické a lékařské metody léčby nejsou schopny plně vracet slyšení pacienta, jsou zobrazeny chirurgické metody léčby: myringoplastika, protetické sluchové kosti, tympanoplastika.

Také dobrý účinek v léčbě je dán sluchadly, je indikován u pacientů trpících neurosenzorickou nebo smíšenou formou onemocnění, stejně jako u pacientů, kteří byli zraněni například v případě nehody při nebezpečné výrobě - ​​profesionální ztráta sluchu.

Je třeba si uvědomit, že nejlepším způsobem léčby je prevence infekcí uší a jejich včasná léčba, odmítání špatných návyků, minimalizace konzumace ototoxických léků, kalení, zlepšení imunity, identifikace a léčba chronických onemocnění a udržení zdravého životního stylu během těhotenství pro ženy.

Samozřejmě není možné zabránit vrozené ztrátě sluchu způsobené chromozomálními abnormalitami, ale získané v důsledku infekčních procesů a zánětů je docela realistické.

Úbytek sluchu

Sluchová ztráta - ztráta sluchu, dočasná nebo trvalá. Toto onemocnění je důsledkem poškození sluchu, takže ztráta sluchu je rozdělena na druhy v závislosti na struktuře, jejíž vada vedla ke snížení sluchu. Nezaměňujte hluchotu a hluchotu. Neslyšící neslyší žádné zvuky okolního prostoru a sluchově postižená osoba slyší, ale horší, než by bylo normální.

Co je ztráta sluchu?

Větší ztráta sluchu je považována za klinicky významnou u více než 30 procent populace starší 65 let. Sluchové postižení je typické nejen pro starší a starší lidi, ale také pro děti. Úbytek sluchu nemůže být jen důsledkem procesu přirozeného stárnutí, může mít různé důvody. Mezi ně patří: vrozené deformity, nedostatečné rozvinutí orgánů sluchových a ušních struktur; úrazy uší, které vážně bolely, záněty, které nebyly vyléčeny včas a způsobily komplikace.

Pokud má dítě vrozené anomálie, které mu brání v normálním slyšení, pak lékař diagnostikuje časnou ztrátu sluchu.

Podívejme se na klasifikaci druhů ztráty sluchu v závislosti na škodě, kterou vyvolala.

Takže ztráta sluchu může být rozdělena na vodivé, neurosenzorické a smíšené.

Vedoucí ztráta sluchu.

Vedlejší ztráta sluchu nastává, jestliže jsou v prostředním a vnějším uchu vady.

Funkce těchto oddělení je provádět zvukové vibrace, které jsou rušeny pod vlivem různých faktorů, což vede k vodivé ztrátě sluchu. Tyto faktory mohou být:

 • malformace vnějšího sluchového kanálu, bubeník.
 • sírové zátky, které blokují průchod.
 • poškození ušní bublinek se zánětem ucha nebo cizích předmětů.
 • přítomnost v ušní tekutině, která normálně chybí (hnis v hnisavém otitis media).

Tyto faktory jsou eliminovány konzervativní léčbou nebo chirurgickým zákrokem. Často je vodivá ztráta sluchu dočasným jevem, který zmizí po zotavení pacienta trpícího jinou chorobou. Například, jestliže exsudát s hnisavým otitidou, vyjde ven, udeřil díru do ušní bubny, pak je sluch částečně narušen. Avšak po hnisavém zánětu u středního ucha se ušní bubeník samo zotaví.

Pokud nelze odstranit příčinu ztráty sluchu, použijte metody korekce pomocí implantátů a sluchadel. Ale častěji lékaři dávají pozitivní prognózu pacientům se ztrátou sluchu.

Senzorické ztráty sluchu.

Sensorineurální ztráta sluchu je důsledkem poruch ve vnitřním uchu, nebo spíše ve vlasových buňkách, které se v něm nacházejí. Smrt těchto buněk způsobuje stálou hluchotu, která zabraňuje přeměně mechanických vibrací na elektrické impulsy. Při neurosenzorické sluchové ztrátě se člověk bojí, slyší zvuky mírně nad prahem sluchu, tj. S velmi tichými zvuky pro lidi se zdravým sluchadlem, pacienti se sluchovým postižením mohou cítit nepohodlí.

Také častou příčinou neurosenzorické ztráty sluchu je problém s ušním nervem. Proto se tento typ ztráty sluchu nazývá také "nervová hluchota". Může dojít k poškození ušního nervu: v případě poranění hlavy, zánětu vnitřního ucha s poškozením hlubokých struktur a chirurgické manipulace.

Sluchové pomůcky se používají k léčbě neurosenzorické ztráty sluchu. Lidem s hlubokou ztrátou sluchu je zobrazen kochleární implantát sestávající z mikrofonu, mikroprocesoru, který přeměňuje zvuk na elektrický impuls a vysílače.

Smíšená ztráta sluchu.

Smíšená ztráta sluchu nastává při poruchách v několika částech ucha. Stupně se rovněž liší a léčba (lékařská nebo chirurgická) a metody korekce budou pro pacienta zvoleny individuálně, přičemž pozornost bude věnována poškozeným strukturám.

Symptomy ztráty sluchu.

Stanovení ztráty sluchu není obtížné, a to již podle popisu onemocnění, lze pochopit, že hlavním projevem je poškození sluchu. Porucha sluchu se projevuje v různém rozsahu a je doprovázena různými nemocemi. Mezi problémy, které často doprovázejí ztrátu sluchu, patří zánět vnějšího, středního nebo vnitřního ucha (zánět středního ucha), poranění lebky, při kterém dochází k úrazu na temporální části, nebo struktury ultrazvuku poškozují fragmenty kostí, akustické nebo mechanické poranění uší (jedná se o poškození ušní bubliny).

Příčiny ztráty sluchu.

Shrnutí a popis možných příčin ztráty sluchu, shromažďování v jednom seznamu:

 • vrozené vady ucha (vnější, střední, vnitřní), které narušují normální průchod nebo zpracování zvukových vln.
 • Stárnutí je příčinou poruchy sluchu, často s věkem, sluch se zhoršuje u lidí, jejichž povolání jsou spojena s tím, že jsou v místnosti s hlasitými zvuky, vibracemi.
 • poranění hlavy může vážně poškodit struktury ucha (zejména vnitřní) a vést k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.
 • Obvyklá příčina ztráty sluchu je předchozí infekce ucha (střední a vnitřní), zejména pokud jde o purulentní záněty. S purulentními záněty může být ovlivněno bubeník, sluchový nerv a další struktury, které hrají důležitou roli ve vnímání a zpracování zvukové vlny.

Diagnostika ztráty sluchu.

Při stanovení diagnózy určuje lékař typ ztráty sluchu a jeho příčiny. Je také důležité porozumět míře ztráty sluchu a tomu, zda se situace zhoršuje nebo zůstává stabilní.

Nejprve otorinolaryngolog určí slyšitelnost řeči, prostě vysloví slova blízko pacienta. Pokud jsou podezření potvrzena, jsou pacientovi předepsána další vyšetření. Taková vyšetření jsou prováděna pomocí ladičky, audiometrie.

Existují testy, které lékař provádí pomocí ladičky (Reneův test, zkušenost Webera a další). Pro diferenciální diagnostiku je nutné použít různé typy vzorků. Audiometrie s pomocí přístroje se liší od hlasování s větší přesností. Přístroj generuje zvuky, které pacient slyší. Hlasitost je postupně přidávána a prahová hodnota sluchu je stanovena v okamžiku, kdy pacient začne slyšet zvuk.

Léčba ztráty sluchu.

Léčba poškození sluchu se liší podle typu, ale mechanismus léčby je často stejný. Je také třeba poznamenat, že onemocnění je náchylné k progresi a musíte věnovat pozornost symptomům a zahájit diagnózu včas, po které lékař předepíše správnou léčbu.

Léčba vodivé ztráty sluchu.

Pokud je taková ztráta sluchu spojena se zánětem v uchu (zánět středního ucha), je nutné nejdříve podstoupit léčbu otitidy, po které se ve většině případů obnoví sluch sám o sobě. Pro léčbu otitis u předepsaných kapek vnějšího a středního ucha (často s antibiotiky): Otofa, Kandibiotik. Používají se protizánětlivé tablety, suspense (ale obvykle jen v extrémních případech kvůli účinkům takových účinných látek na tělo). Pokud zánět trvá dlouhou dobu nebo je obtížné léčit léky, pak může fyzioterapie v boji proti němu pomoci.

Léčba senzorineurální ztráty sluchu.

Když senzorineurální ztráta sluchu zpravidla ovlivňuje nervovou tkáň, příslušně by měla být léčba zaměřena na její zotavení. Předepište léky, které zlepšují krevní oběh hlavy a sluchového analyzátoru. Vitamíny B1, B6 a B12 mohou pomoci nervovému tkáni obnovit rychleji, pokud nedojde k smrtelnému poškození. Fyzioterapie je předepsána, ale jiného druhu: elektrostimulace sluchového analyzátoru, phonoelektroferéza, oxygenace.

Tyto techniky pomohou částečně obnovit sluch pacienta nebo zpomalit proces ztráty sluchu za předpokladu, že jsou dodržovány plány léčby nebo jiný typ léčby.

Prevence ztráty sluchu.

Je důležité léčit onemocnění nosohltanu včas, protože infekce se dostane do středního ucha přes sluchovou trubici a vyvolává zánět. Důsledkem tohoto zánětu je ztráta sluchu. Zánět v případě nesprávné léčby může procházet od středního ucha k vnitřnímu a vyvolat nervový zánět.

Starší lidé a jejich prevence by měli každoročně vyšetřovat lékaři ORL, aby nedošlo k vynechání okamžiku, kdy začne porucha sluchu.

Je-li práce spojena s častými hlasitými zvuky a vibracemi (konstrukce, výroba), snažte se během používání robotů nosit sluchátka nebo ucpávky.
Vyvarujte se špatných návyků, které ovlivňují krevní oběh mozku a sluchadel. Mezi těmito zvyky kouření (cigarety, vodní dýmky), jejichž trvalý dopad na plavidla vás vystavuje riziku.

Nepoužívejte ostré nebo nevhodné pro tento předmět při čištění ucha, vyvolává infekci a další zánět ucha. Ujistěte se, že se do ucha nedostává žádná cizí tekutina, zkuste ji co nejdříve odstranit.

Úbytek sluchu - co to je, příčiny, příznaky, léčba ztráty sluchu 1, 2, 3, 4 stupně

Úbytek sluchu je fenomén neúplného sluchového postižení, v němž pacient sotva vnímá a porozumí zvukům. Relativní hluchota komplikuje komunikaci a vyznačuje se neschopností vyzvednout zvuk, který pochází z ucha. Existují různé stupně ztráty sluchu, kromě toho je tato nemoc klasifikována podle stupně vývoje.

Co je ztráta sluchu?

Sluchová ztráta je trvalá ztráta sluchu, při níž je narušena vnímání zvuku světa a komunikace řeči. Stupeň ztráty sluchu se může pohybovat od mírného poklesu sluchu až po hluchotu..

Je hrozné ztratí příležitost slyšet tento svět, ale dnes 360 milionů lidí trpí hluchota nebo různé sluchové postižení. 165 milionů z nich tvoří lidé starší 65 let. Úbytek sluchu je nejčastější poruchou sluchu spojená s věkovými změnami.

Důvody

Poškození sluchu se vyskytuje, když člověk má zhoršené vnímání těch zvuků, které jsou obvykle vnímány jinými lidmi. Stupeň rušení je určen tím, jak silněji by měl být zvuk srovnáván s normální úrovní, aby posluchač mohl začít rozlišovat.

V případech hluboké hluchoty nesmí posluchač rozlišovat ani nejhlasitější zvuky vycházející z audiometru.

Ve většině případů ztráta sluchu není vrozená, ale získaná nemoc. Mnoho faktorů může způsobit ztrátu sluchu:

 • virové infekce. Následující infekční nemoci mohou způsobit komplikace sluchu: ARVI, tonzilitida, spalničky, šarla, AIDS, infekce HIV, příušnice.
 • zánět středního a vnitřního ucha;
 • otravy;
 • užívání některých léků;
 • oběhové poruchy v cévách vnitřního ucha;
 • věkové změny sluchového analyzátoru;
 • dlouhodobé vystavení hluku. Obyvatelé megalopolisů jsou vystaveni zvýšenému zatížení hlukem, zejména těm, kteří žijí v průmyslových zónách, v blízkosti letišť nebo v blízkosti hlavních dálnic.
 • sírové zátky;
 • hypertenze;
 • ateroskleróza;
 • nádory;
 • vnější otitis;
 • různé zranění bubeníku atd.

V závislosti na příčině může být ztráta sluchu mírná nebo má klinický obraz s rychlým přechodem do značné míry.

Symptomy ztráty sluchu

Hlavním příznakem ztráty sluchu je zhoršení schopnosti slyšet, vnímat a rozlišovat mezi různými zvuky. Osoba se ztrátou sluchu neslyší část zvuků, které normálně člověk zvedne dobře.

Čím nižší je závažnost ztráty sluchu, tím větší je rozsah zvuků, které člověk nadále slyší. Proto je čím těžší ztráta sluchu, tím větší je počet zvuků, ale člověk naopak neslyší.

Mezi hlavní příznaky ztráty sluchu patří:

 • tinnitus;
 • zvýšit hlasitost televizoru nebo rádia;
 • znovu se ptát;
 • uskutečnění rozhovoru v telefonu posloucháním pouze určitého ucha;
 • snížení vnímání dětských hlasů a žen.

Nepřímým příznakem ztráty sluchu je potíže soustředit se při rozhovoru s účastníkem na přeplněném nebo hlučném místě, neschopnost rozpoznat řeč v rádiu nebo pípnutí aut, když je motor zapnutý.

Klasifikace podle úrovně lézí

Existují klasifikace ztráty sluchu, přičemž se bere v úvahu úroveň poškození, stupeň sluchového postižení a doba, po kterou dochází ke zhoršení sluchu. Pro všechny typy ztráty sluchu lze pozorovat různé stupně ztráty sluchu - od mírné ztráty sluchu až po hluchotu.

Takže všechny uvedené typy této nemoci mají několik stupňů ztráty sluchu. Mohou být jak lehké, tak těžké formy.

Stupeň ztráty sluchu: 1, 2, 3, 4

V závislosti na prahu slyšení (minimální úroveň zvuku, která je schopna zvednout sluchadlo), je u pacienta zvykem rozlišit 4 stupně chronické nemoci.

Existuje několik stupňů ztráty sluchu:

1 stupeň

 • Stupeň 1 - ztráta sluchu, která je charakterizována nedostatečnou citlivostí na zvuky od 26 do 40 dB;

Ve vzdálenosti několika metrů, při absenci cizích zvuků, člověk nemá žádné problémy se slyšitelností, rozlišuje všechna slova v rozhovoru. V hlučném prostředí je však schopnost slyšet řeč účastníků zjevně zhoršovat. Také je těžké slyšet šeptání ve vzdálenosti více než 2 metry.

2 stupně ztráty sluchu

 • Stupeň 2 - ztráta sluchu, která je charakterizována nedostatečnou citlivostí na zvuky od 41 do 55 dB;

U lidí v této fázi začne slyšení rychle klesat, už nemohou slyšet normálně ani při nepřítomnosti cizího hluku. Nemohou rozlišovat šeptání ve vzdálenosti více než jednoho metru, a obyčejná řeč - ve vzdálenosti více než 4 metry.

Jak se to může projevit v každodenním životě: pacient často častěji zdravě žádá partnera. S doprovodem hluku možná ani neslyší řeč.

3 stupně

 • Stupeň 3 - ztráta sluchu, která je charakterizována nedostatečnou citlivostí na zvuky od 56 do 70 dB;

Pokud pacient zaznamenal postupný nárůst problémů a nebyl řádně léčen, v tomto případě dochází ke ztrátě sluchu a ke ztrátě sluchu o 3 stupně manifestů.

Taková vážná porážka významně ovlivňuje komunikaci, komunikace dává člověku velké potíže a bez zvláštního sluchadla, nebude schopen pokračovat v normální komunikaci. Osobě je přiděleno postižení se ztrátou sluchu o 3 stupně.

Úbytek sluchu 4 stupně

 • Stupeň 4 - ztráta sluchu, která je charakterizována nedostatečnou citlivostí na zvuky od 71 do 90 dB.

Pacient v tuhle fázi neslyší šepot a mluvený jazyk se sotva rozlišuje jen na vzdálenost nejvýše 1 metr.

Úbytek sluchu u dětí

Úbytek sluchu u dítěte je porušením sluchové funkce, při níž je vnímání zvuků obtížné, ale do jisté míry nedotčené. Příznaky ztráty sluchu u dětí mohou být:

 • nedostatek reakce na zvuk hračky, mateřský hlas, volání, žádost, šeptání řeči;
 • nedostatek chůze a bláhání;
 • porušení řeči a duševního vývoje atd.

V současné době neexistují přesné údaje o příčinách, které mohou způsobit ztrátu sluchu u dětí. Současně, jak byl studován tento patologický stav, bylo zjištěno množství předisponujících faktorů.

 • Negativní vliv vnějších faktorů na vývoj plodu.
 • Somatická nemoc v matce. Mezi takové nemoci patří diabetes, nefritida, tyreotoxikóza atd.
 • Nezdravý životní styl matky během těhotenství.
 • Komplikace po nemoci. Nejčastěji se u dětí projeví ztráta sluchu po zarděnkách, infekci chřipkou, příušnicích, spalničkách, syfilisu, herpesu atd.

Aby dítě netrpělo ztrátou sluchu, je třeba dodržovat tato pravidla:

 • Pozornost na zdravotní stav během těhotenství
 • Kvalifikovaná léčba a následná péče o infekce středního ucha
 • Vyhněte se velmi hlasitým zvukům

Všechny metody léčby a rehabilitace dětí se ztrátou sluchu jsou rozděleny na léky, fyzioterapii, funkční a chirurgické. V některých případech postačí provést jednoduché procedury (odstranění sírové trubice nebo odstranění cizího těla ucha), abyste obnovili sluch.

Porucha sluchu

Zvláštní metody obnovy sluchu, vyvinuté a dostupné dnes, umožňují lidem trpícím ztrátou sluchu o 1-2 stupně, aby co nejrychleji vrátili slyšení. Pokud jde o léčbu ztráty sluchu o 2 stupně, pak proces obnovy vypadá mnohem komplikovanější a delší. Pacienti s 3 nebo 4 stupni poruchy sluchu nosí sluchadlo.

Porucha skupiny 3 je stanovena při diagnostice bilaterální ztráty sluchu o 4 stupně. Pokud pacient trpí onemocněním 3. stupně a sluchové pomůcky poskytují uspokojivou kompenzaci, nejedná se o postižení ve většině případů. Děti se ztrátou sluchu ve věku 3 a 4 stupně jsou přiřazeny.

Diagnostika

Včasná diagnostika ztráty sluchu a začátek terapie v rané fázi vám umožňuje zachránit. V opačném případě dochází k rozvoji přetrvávající hluchoty, která se nedá opravit.

V případě problémů se sluchovým postižením je nutné aplikovat širokou škálu diagnostických nástrojů, nejdříve zjistit, proč došlo ke ztrátě sluchu, příznaky této choroby mohou také naznačovat možnou povahu částečné hluchoty.

Lékaři mají za úkol plně charakterizovat povahu výskytu a průběhu, typ a třídu ztráty sluchu; léčba může být předepsána pouze po takovém komplexním přístupu k analýze.

Léčba ztráty sluchu

Léčba ztráty sluchu je zvolena v závislosti na tvaru. V případě ztráty sluchové vodivosti, pokud má pacient porušení integrity nebo funkčnosti ušní bubliny nebo sluchových ossicles, může lékař předepsat operaci.

Dnes bylo vyvinuto a prakticky provedeno mnoho operačních metod restaurování sluchu s vodivou ztrátou sluchu: myringoplastika, tympanoplastika, protetika sluchových ossicles. Někdy je možné obnovit sluch i hluchotu.

Senzorická porucha sluchu je přístupná konzervativní léčbě. Použijte léky, které zlepšují přívod krve do vnitřního ucha (piracetam, cerebrolysin atd.). Léčba ztráty sluchu zahrnuje užívání léků, které uvolňují závratě (betahistin). Používejte také fyzikální terapii a reflexní terapii. Při chronické neurosenzorické ztrátě sluchu se používají sluchadla.

Léčba léčení ztráty sluchu může zahrnovat tyto prostředky:

 • Nootropika (glycin, vinpocetin, lucetam, piracetam, pentoxifylin). Zlepšují přívod krve do oblasti mozku a oblasti sluchového analyzátoru, stimulují obnovu buněk vnitřního ucha a nervových kořenů.
 • Vitaminy g (pyridoxin, thiamin, kyanokobalamin ve formě přípravků Milgamma, Benfotiamin). Mají směrové působení - zlepšují nervové vedení, jsou nepostradatelné pro optimalizaci činnosti sluchové části nervu obličeje.
 • Antibiotika (Cefexim, Supraks, Azitroks, Amoxiclav) a NSAID (Ketonal, Nurofen, Ibuklin). Jsou určeny, kdy se příčinou ztráty sluchu stává hnisavý otitis media - zánět středního ucha, stejně jako další akutní bakteriální onemocnění orgánů sluchu.
 • Antihistaminikum a dekongestanty (Zyrtec, Diazolin, Suprastin, Furosemid). Pomáhá eliminovat bobtnání a snižuje tvorbu transudátu při zánětlivých patologických úzkých úhlech, což vede k poškození sluchu.

Provoz

Existuje několik typů operací používaných při léčení patologie:

 • Pokud je ztráta sluchu způsobena poruchou sluchových ossicles, provádí se operace, která nahradí posloupnost nahrazením syntetickými analogy. V důsledku toho se zvyšuje mobilita kostí, obnovuje se sluch nemocného.
 • Pokud je ztráta sluchu způsobena narušením integrity ušního bubeníka, pak se provede operace myringoplastiky, která nahradí patologicky modifikovanou membránu syntetickou.

Jak zacházet s lidmi s nedostatkem sluchu

Velká distribuce v léčbě ztráty sluchu získala lidové léky. Dnes mnoho z nich ukazuje úžasný výkon. Před použitím libovolných populárních receptů byste měli vždy s vaším lékařem promluvit, abyste předešli negativním účinkům samoléčebné léčby.

 1. Infúze kořenů bažin kalamusu. Dezertní lžíce sušených drcených kalamusových kořenů se vaří na 0,5 l vroucí vody ve skleněné nebo keramické nádobě, pokryté víkem, zabalené a nechat vařit tři hodiny. Filtrovaná infuze trvá 60-65 ml třikrát denně po dobu půl hodiny před jídlem. Průběh léčby je 1 měsíc, což se opakuje po dvoutýdenní přestávce.
 2. Je nutné vykopat 3 kapky přírodního mandlového oleje, střídající se uši každý den. Léčba trvá měsíc. Tento postup pomáhá zlepšit sluch.
 3. Cibule stlačte. Kousek cibule je ohříván a zabalen do tvarovky. Tento minikompresor se vloží do ucha celou noc.
 4. Infuze kořene kalamusu: nakrájený kořen (1 polévková lžička) V 600 ml vroucí vody s infuzí nejméně 2,5 hodiny - 50 ml se pije před každým jídlem.
 5. Je také možné použít česnek ve formě tření v kombinaci s kafrovým olejem při léčbě lidových léků pro senzorineurální ztrátu sluchu. Bude to trvat jeden malý stroužek česneku a 5 kapek oleje. Musí se důkladně promíchat, zvlhčit obvazový šlach s výslednou směsí a umístit je do ušního kanálu po dobu 6-7 hodin.

Prevence

Základním pravidlem pro prevenci ztráty sluchu je prevence nebezpečných situací a rizikových faktorů. Je důležité včas identifikovat onemocnění horních cest dýchacích a léčit je. Přijímání jakýchkoli léků by mělo být prováděno pouze podle pokynů odborníka, což pomůže vyhnout se vzniku mnoha komplikací.

Léčba lidských léků při ztrátě sluchu doma

Choroby ušních jsou poměrně častým problémem, který se může objevit u osoby v absolutním věku. Důvody mohou být nejnebezpečnější: pokud není ucho řádně vyčištěno, může dojít k perforaci bubienku, rýma může být komplikována zánětem středního ucha, dokonce i stresující situace a užívání určitých léků může vést k problémům s uchem.

Škody na uchu jsou rozděleny do několika typů, a to: vodivé, v němž porušení ovlivňuje střední ucho a bubienky, genetické, když dědičný faktor hraje vedoucí úlohu při vzniku nemoci, neurosenzorické (nebo senzorineurální), když jsou buňky ušních vláken poškozeny a smíšené Když hovoříme konkrétně o neurosenzorické ztrátě sluchu, všechno začíná sotva zřetelným oslabením sluchové funkce, ale jak patologický proces postupuje bez řádné léčby, člověk může být úplně a neodvolatelně hluchý.

Pokud mluvíme o provokativních faktorech vývoje, pak v dětství patří zánětlivé procesy středního ucha, které způsobují tvorbu jizev a adhezí v ušní bubínek, které mohou ovlivnit sluch. Když hovoříme o příčinách ztráty sluchu u dospělých, jedním z důvodů je ateroskleróza, kdy je přerušena dodávka krve. Navíc hluk, vibrace ve výrobě, stejně jako změny související s věkem mohou vyvolat vývoj problému.

Problém může a musí být léčen. Pamatujte, že ztráta sluchu není konec života, není to věta. Jak se vypořádat s tímto problémem? Léčba lidských léků při ztrátě sluchu - je to pravda nebo jen mýtus?

Léčba lidových léků

Okamžitě chci upozornit, že léčba nezačíná samodiagnostikou. Často se mohou různé patologie projevit stejně. Co může být matoucí při správné diagnostice. To je důvod, proč by to mělo být provedeno kvalifikovaným odborníkem, který vám řekne, jaký druh vyšetření musíte předat.

Samodiagnostika není povolena. Může se vám zdát, že diagnóza je zřejmá, proč jít k lékaři, ale nebylo tam. Výskyt ztráty sluchu je podobný příznakům porušení vertebrální tepny, hypertenze a dalších nemocí.

Nezapomeňte, že lidský lék není alternativou k hlavnímu léčení, ale pouze doplněk. Nezapomeňte poradit se svým lékařem ohledně používání předpisu!

Pro léčbu můžete použít čistý propolis nebo tinkturu

Propolis jako léčba

Zvažte dvě možnosti použití propolisu v boji proti ztrátě sluchu:

 • 1. Je zapotřebí připravit propolis, proto užijeme 40 gramů produktu, omyjeme ho pod vodou, osušíme, nakrájíme jemně a vložíme do nádoby. Pak musíte nasytit propolis nebo sto gramů vody nebo stejného alkoholu. Poté je produkt umístěn na tmavém místě po dobu dvou týdnů, současně je roztok míchán a míchán denně. Po filtrování produktu je produkt připraven k použití. Před zahájením léčby byste měli oční kanál očistit. Následuje bavlněná vata, ze které vyrábíme turunda a namočíme do tinktury z propolisu. Turundu můžete nechat celou noc. Léčba trvá dva týdny;
 • 2. Chcete-li připravit tento recept, budete muset vzít hotovou propolisovou alkoholovou tinkturu a olej v poměru 1: 4. Vhodný olivový, rajský nebo kukuřičný olej. Složky je třeba důkladně promíchat, aby se získala homogenní emulze. Vývojáři této metody doporučují, aby se na tři dny vložil vlajkový paprsek ponořený do léku, po němž byla provedena 24hodinová přestávka. Tato léčba trvá dva měsíce.

Cesnak obnovit sluch

Cesnak lze použít třemi způsoby k léčbě ztráty sluchu:

 • 1 způsob. Budete potřebovat čerstvou česnekovou šťávu, která je smíchána s olivovým olejem. Výsledné roztoky se vnesou do uší. Léčba trvá dva týdny, jedna nebo dvě kapky, poté je provedena týdenní přestávka, po které léčba pokračuje;
 • 2 způsoby. Jeden hřebíček česneku se třepe na jemném strouhaní nebo stlačený a pak se smíchá s několika kapekmi kafrového oleje. Výsledná hmota se rozšiřuje na malý kus obvazu, zkroutí se do vlajky a vloží se do ucha po celou noc. Doba trvání léčby je dva týdny;
 • 3 způsoby. Na půl litru alkoholu budou potřebovat tři sta gramů práškového produktu. Nástroj by měl být uchováván na tmavém místě po dobu tří týdnů a neustále se míchat. Je třeba ošetřit následovně: dvacet kapek hotové infuze se zředí stovkou mililitrů mléka.

Úbytek sluchu je vážným onemocněním, u kterého budete muset být trpěliví a neočekávat rychlé výsledky.

Úbytek sluchu

Zvažte tři možnosti léčby cibulí:

 • 1 recept. Tato metoda bude fungovat dobře, pokud ztráta sluchu bude doprovázena šumem. Chcete-li to udělat, po dobu dvou týdnů musíte pohřbít uši pro jednu nebo dvě kapky cibulové šťávy;
 • 2 recept. Stočí se středně velká cibule, vyčištěná, po níž se v ní vytvoří jamka, do níž je třeba dát semena z koprů. Poté musí být produkt pečen v troubě. Poté pomocí gázy stlačte šťávu z pečené cibule, kterou po celou měsíc kapkujeme do ucha. Nástroj musí být skladován na chladném místě, nejlépe v chladničce, ale musí být před použitím vyhříván;
 • 3 receptury. V tomto případě byste měli mít malý kus cibule a ohřívat ho v troubě. Pak zabalíme výrobek do tvarovky a ve formě tepla jej vložíme do ucha celou noc. Současně by se cibulová šťáva měla ředit 1: 1 vodou a kapat do nosu. Léčba trvá tři týdny.

Tři varianty aplikace bobkového listu

Bay leaf - je jedním z nejúčinnějších produktů pro řešení tohoto problému. Zde je několik způsobů, jak ji použít:

 • 1. Je třeba vzít dvě lžíce sušených bobkových listů a nakrájet a pak nalít sklenici vařící vody. Během dvou hodin by měl agent zaplavit. Poté, co byl roztok filtrován, může být použit pro instilaci uší. Léčba se provádí do dvou týdnů, musíte ji zakopat dvakrát denně, tři až čtyři kapky;
 • 2. Na pěti drcených listech Lavrushky je sto gramů vodky a jedna lžíce octa. Všechny ingredience jsou smíchány a umístěny ve skleněné nádobě, která musí být ponechána dva týdny na tmavém místě, aniž bychom zapomněli občas míchat. Poté, co byl produkt filtrován, může být používán k instilaci uší jednou až dvěma kapkami třikrát až čtyřikrát denně po dobu jednoho týdne. Počínaje druhým týdnem a čtrnácti dny je roztok kapalován dvěma až třemi kapkami čtyřikrát denně. Opakujte postup až do obnovení sluchové funkce, neexistuje přesné trvání léčby;
 • 3. Čtyři polévkové lžíce drceného bobkového listu se smíchají se slunečnicovým olejem, stačí patnáct mililitrů. Na sedm dní by měl být na tmavém místě. Nástroj se pak třikrát denně používá k tření do časové oblasti a současně můžete pohřbít uši dvě kapky dvakrát denně po dobu dvou až tří týdnů.

Žitný chléb

Žitná mouka se smíchá s malým množstvím drceného kmínu a jalovce. Ze získaných přísad se připravuje žitný plochý žito. Po odstranění horní vrstvy z horkého pečení můžete na buničinu nalít malé množství alkoholu. Peleta by měla být aplikována na ucho, dokud se nezchladí. Pak je ušní kanál zavřený bavlněnou koulí navlhčenou mandlovým olejem.

Pine nuts pomáhají v boji proti ztrátě sluchu

Piniové ořechy

Piniové oříšky lze použít s použitím následujících metod:

 • 1 variantu. Sklenici ořechů naplněných stovkou gramů alkoholu a čtyřiadvacetiminutová tekutina na tmavém, ale teplém místě. Filtrovaná tinktáze se užívá denně ráno na prázdném žaludku, deset kapek každý;
 • 2 varianty. V tomto receptu budete potřebovat piniové oříšky. Ve sklenici produktu je sklenice vroucí vody. Odvar je infuzován asi hodinu a je opilý ráno a večer v polštině sklenice.

Čepice - je dalším dobrým nástrojem, který můžete použít doma k potírání ztráty sluchu. Řepovitá šťáva pomáhá snížit nadýchání a zlepšuje přenos zvuku. Můžete uklidnit vaše uši dvakrát denně, včetně před spaním. Chcete-li vytvořit příjemný pocit tepla, je důležité, aby džus byl v teplé podobě.

Je to oblíbená květina pro mnoho lidí, ale ukáže se, že tato rostlina je ceněna nejen pro své vnější vlastnosti, lilie pomáhá bojovat proti ztrátě sluchu. Budete potřebovat bílý olej z lilie, který si můžete koupit nebo připravit sám.

K přípravě oleje potřebujete 200 gramovou nádrž, která je naplněna květinami a rostlinným olejem. Nástroj by měl trvat týden na chladném místě. Uši kapání před spaním jednou nebo dvěma kapkami.

Nesprávné použití tradičních metod nemusí přinést požadovaný výsledek, a dokonce ani poškodit, a proto by se měla ztráta sluchu zacházet pod lékařským dohledem

Čínská metoda

Čínští vědci speciálně vyvinuli soubor cvičení pro starší lidi trpící ztrátou sluchu, stejně jako neuritis. Podstata tohoto komplexu je následující:

 • uši jsou zavřené dlaněmi;
 • s několika prsty obou rukou, musíte zaklepat na okcipitální oblast, uslyšíte zvuk podobný tomu, který bubny dělají;
 • pak zavřete uši pevně dlaněmi a ostře je odstraňte. Takový postup musí být opakován dvanáctkrát;
 • pak jemně, indexové prsty jsou vloženy do zvukovodu, s nímž provádíme rotační pohyby ve směru a proti směru hodinových ručiček napodobující čištění uší;
 • prsty by měly být rychle odstraněny.

Dýchací cvičení

Existuje další dýchací technika, která pomáhá při ztrátě sluchu, jehož podstata spočívá v tom, že se díky nosu vytvoří hluboké vydechování. Je lepší provést toto cvičení v dobře větraném prostoru. Na správnost cvičení říká, že žaludek co nejvíce přitahován k zadní straně. Poté se maximálně vdechuje přes nos, ale v tomto okamžiku by se měl žaludek nafouknout.

Vývojáři této metody říkají, že během dne musíte dělat asi třikrát tyto cviky. Ale musíte začít postupně, nejprve dělat deset opakování, a pak zvýšit počet přístupů. Mohlo by dojít k mírnému závratě, což je vysvětleno velkým přílivem kyslíku do mozku, ale nebojte se, musí se objevit nepříjemný pocit.

Obecně platí, že měď je univerzální prostředek k potírání různých onemocnění. Bude mít žlutý nebo červený měděný plech o tloušťce asi 3 mililitry. Poté je třeba vytvořit malé kruhy a vyčistit je papírem smirky. Jeden kruh se aplikuje na podstavce ucha a druhý za uchem kosti. Zabezpečte je omítkou a nechte přes noc.

Takže ztráta sluchu není věta, může a měla by být léčena, tradiční medicína může pomoci. Existuje mnoho různých receptů, které pomohou překonat problém, hlavně je správně používat. Před začátkem léčby konzultujte s lékařem diagnózu a poraďte se s ním, jak správně léčit doma.

Sluchová ztráta - příznaky, příčiny, léčba.

Úbytek sluchu, jehož symptomy se projevují formou částečné nebo úplné ztráty sluchu, činí komunikaci a vnímání environmentálních zvuků velmi obtížnými. Nedávno podle WHO počet lidí, kteří si stěžují na problémy sluchu, dramaticky vzrostl a šíření ztráty sluchu se vztahovalo na všechny segmenty obyvatelstva a nikoliv pouze na starší lidi, jak ukazují statistické studie. Navzdory skutečnosti, že ztráta sluchu je celosvětově rozšířená choroba, je možné a nezbytné ji bojovat všemi dostupnými prostředky.

Příčiny ztráty sluchu

Virové infekce. Následující infekční nemoci mohou způsobit komplikace sluchu: ARVI, tonzilitida, spalničky, šarla, AIDS, infekce HIV, příušnice.

Chlamydie (chlamydia trachomatis). Přítomnost tohoto typu bakterií u novorozenců může způsobit poškození sluchu.

Zánětlivá onemocnění. Nejčastější příčinou poklesu nebo úplné ztráty sluchu je zánět, který se vyskytuje u uší, jako je otitis media u středního ucha nebo chronické hnisavé otitis media. V tomto případě je ztráta sluchu komplikací základního onemocnění.

Autoimunitní onemocnění, zejména Wegenerova granulomatóza.

Otravy těžkými kovy: olovo, rtuť atd.

Různá zranění, například kraniocerebrální. Bumet může být poškozen i při tak neškodném postupu, jako je čištění uší z nahromaděné síry. Plavání, potápění, potápění do hloubky také má negativní vliv na ušní bubínek.

Hypertenze, ateroskleróza. Ztráta sluchu je pozorována u poruch přívodu krve do vnitřního ucha.

Léky. Ototoxické léky a antibiotika by se měly užívat pouze pod dohledem lékaře, protože některé z nich mají jeden z vedlejších účinků - ztrátu sluchu.

Dlouhodobé vystavení hluku. Obyvatelé megalopolisů jsou vystaveni zvýšenému zatížení hlukem, zejména těm, kteří žijí v průmyslových zónách, v blízkosti letišť nebo v blízkosti hlavních dálnic. S konstantním zatížením orgánů sluchu, včetně poslechu hlasité hudby v nočních klubech, na koncertech nebo prostřednictvím zvukových přehrávačů, se často objevují příznaky ztráty sluchu.

Dědičný faktor. Genetická ztráta sluchu se projevuje jako důsledek dominance genu odpovědného za sluch, který způsobuje různé stupně závažnosti patologie.

Senile ztráta sluchu. S věkem většina lidí zaznamenává pokles ostrosti při slyšení.

Možné komplikace patologie

Včasná diagnostika ztráty sluchu a začátek terapie v rané fázi vám umožňuje zachránit. V opačném případě dochází k rozvoji přetrvávající hluchoty, která se nedá opravit. Pokud dojde ke ztrátě sluchu, mohou nastat některé poruchy řeči. Kompletní hluchota někdy vede k problémům s výslovností jednotlivých zvuků a slov.

Úbytek sluchu - příznaky, formy, stupeň nemoci

Sensorineural nebo sensorineral formy. Nemoc se vyvíjí v důsledku změn ve vnímání zvuků. Důvodem může být poškození sluchového nervu, bubeník a dalších prvků ucha. Výsledkem je, že zvukové frekvence v uchu nejsou přeměněny na pulzy, které mozku vnímá. V některých případech může být s touto formou ztráty sluchu poškozena oblast mozku, ve které se nachází sluchová oblast.

Vodivá forma. Anomálie středního ucha - sluchové ossicles, ušní brýle, vedou k porušení přenosu zvuku, protože signál vstupuje přímo do zvukovodu a pak je prochází do vnitřního ucha.

Smíšená forma. V této podobě dochází k narušení vnímání zvuku a problémům s průchodem zvuku prostředním uchem.

Navíc k různým formám ztráty sluchu je rozdělen do stupňů V, v závislosti na úrovni vnímaných vibrací (stupeň ztráty sluchu):

- stupeň I - od 26 do 40 decibelů - pacient nerozlišuje mezi šeptem nebo lidskou řečí v hlučné místnosti;

- stupeň II - od 40 do 55 decibelů - pacient nerozlišuje mezi středně hlasnými zvuky;

- stupeň III - od 55 do 70 decibelů - pacient sotva slyší většinu zvuků, výraznou schopnost normální komunikace a vnímání životního prostředí;

- stupeň IV - od 70 do 90 decibelů - je charakterizován téměř úplným nedostatkem vnímání zvuku;

- stupeň V - přes 91 decibelů - tzv. Hluchota.

Metody léčby ztráty sluchu

Terapie je předepsána odborníkem po komplexním vyšetření sluchových orgánů, včetně po audiogramu. V závislosti na formě a stupni patologie jsou určeny hlavní metody léčby, které zahrnují: chirurgický zákrok, hyperbarickou okysličení, léky, fyzioterapii, sluchové pomůcky. V případě smíšené ztráty sluchu je předepsána elektrická stimulace sluchového nervu.

Sluchová ztráta - léčba lidových léků

Existuje řada časově ověřených receptů pro tradiční medicínu, které výrazně zlepšují sluch a odstraňují některé příčiny ztráty sluchu.

Infúze kořenů bažin kalamusu. Dezertní lžíce sušených drcených kalamusových kořenů se vaří na 0,5 l vroucí vody ve skleněné nebo keramické nádobě, pokryté víkem, zabalené a nechat vařit tři hodiny. Filtrovaná infuze trvá 60-65 ml třikrát denně po dobu půl hodiny před jídlem. Průběh léčby je 1 měsíc, což se opakuje po dvoutýdenní přestávce.

Cibule odvar (džus). Vitaminový nápoj nejen zlepšuje imunitu, ale také pomáhá očistit cévní lůžko, což příznivě ovlivňuje stav sluchu. Uklidněte sklenici čerstvého ovoce do dřevěné malty, vypusťte džus a nalijte dort s litrem horké vody a vařte ho pod víkem v smaltované misce za velmi nízkého tepla po dobu 5 minut. Po ochlazení na pokojovou teplotu a přefiltrovaný vývar přidáme lžíci medového včelu (les, pole, louku, vysočinu) a brusinkovou šťávu. Morse pije během dne místo ovocného kompotu, džusu nebo čaje.

Propolis. Připravte propolisovou tinkturu nebo si koupte lékárnu. 40 g rozdrcené suroviny se nalije 100 ml zředěného na polovinu destilovanou vodou léčebného alkoholu ve skleněné láhvi se zeminou ve víku a trvá 10 dní v temném místě a pravidelně třepáním kapaliny jednou za den. Hotová tinktura se smíchá s rostlinným olejem (rakytník, lněná semena, dýně, hroznové semeno) v poměru: pro 1 díl propolisu 4 díly oleje. Léčba se provádí v kurzech po dobu 14 dnů. Bavlněná vata navlhčená v medicíně je umístěna v ušním kanálu po dobu 12 hodin, po které je tampon nahrazen novým.

Sběr léků pro ztráty sluchu. Doporučuje se užívat infuzi současně s léčbou propolisem (tabelový olej-propolis turunda v uchu). Smíchejte sušené bylinky v poměru 1: 1: 1: 1: 1 - barva nealkoholických, borůvkových výhonků, přesličky, listů plantain, sladké jetelní trávy. 2 polévkové lžíce. lžíce sbíhající se v půllitrovém termosu s vroucí vodou a nechat stát přes noc. Užívejte infuzi 60-70 ml třikrát denně po dobu dvou měsíců. Po dvoutýdenní přestávce se doporučuje opakovat průběh léčby.

Cvičení proti symptomům ztráty sluchu

Dobré výsledky pro zlepšení sluchu u starších lidí, stejně jako v případě neuritidy nebo jiných příznaků ztráty sluchu lze dosáhnout pomocí speciální gymnastiky vyvinuté čínskými vědci. Sada cvičení nebude trvat déle než 5 minut a výsledek vás potěší po 1 měsíčním denním tréninku. Gymnastika se provádí ráno nebo v období těžké únavy - k uvolnění napětí a napětí.

1) Zavřete oba uši palmami a položte prsty do zadní části hlavy.

2) Index, střední a prstencové prsty každé ruky klepat na zadní stranu hlavy (ne moc) 12krát. S každým zaklepáním v hlavě by měly být slyšet příjemné zvuky, připomínající rituální bicí.

3) Odstraňte ruce z uší a okamžitě je připevněte zpět. Opakujte "buben" cvičení 12krát.

4) Vložte ukazováčkové prsty do sluchových průchodů a proveďte rotační pohyby: třikrát ve směru hodinových ručiček a pak třikrát v opačném směru.

5) Gymnastika končí třemi hlubokými dechymi.

V důsledku zlepšení přívodu krve do uší a tréninku bubeníku se sluch rychle obnoví téměř v každém věku. Požehnejte!

Úbytek sluchu - co to je, příčiny, příznaky, léčba ztráty sluchu 1, 2, 3, 4 stupně

Úbytek sluchu je fenomén neúplného sluchového postižení, v němž pacient sotva vnímá a porozumí zvukům. Relativní hluchota komplikuje komunikaci a vyznačuje se neschopností vyzvednout zvuk, který pochází z ucha. Existují různé stupně ztráty sluchu, kromě toho je tato nemoc klasifikována podle stupně vývoje.

Co je ztráta sluchu?

Sluchová ztráta je trvalá ztráta sluchu, při níž je narušena vnímání zvuku světa a komunikace řeči. Stupeň ztráty sluchu se může pohybovat od mírného poklesu sluchu až po hluchotu..

Je hrozné ztratí příležitost slyšet tento svět, ale dnes 360 milionů lidí trpí hluchota nebo různé sluchové postižení. 165 milionů z nich tvoří lidé starší 65 let. Úbytek sluchu je nejčastější poruchou sluchu spojená s věkovými změnami.

Poškození sluchu se vyskytuje, když člověk má zhoršené vnímání těch zvuků, které jsou obvykle vnímány jinými lidmi. Stupeň rušení je určen tím, jak silněji by měl být zvuk srovnáván s normální úrovní, aby posluchač mohl začít rozlišovat.

V případech hluboké hluchoty nesmí posluchač rozlišovat ani nejhlasitější zvuky vycházející z audiometru.

Ve většině případů ztráta sluchu není vrozená, ale získaná nemoc. Mnoho faktorů může způsobit ztrátu sluchu:

 • virové infekce. Následující infekční nemoci mohou způsobit komplikace sluchu: ARVI, tonzilitida, spalničky, šarla, AIDS, infekce HIV, příušnice.
 • zánět středního a vnitřního ucha;
 • otravy;
 • užívání některých léků;
 • oběhové poruchy v cévách vnitřního ucha;
 • věkové změny sluchového analyzátoru;
 • dlouhodobé vystavení hluku. Obyvatelé megalopolisů jsou vystaveni zvýšenému zatížení hlukem, zejména těm, kteří žijí v průmyslových zónách, v blízkosti letišť nebo v blízkosti hlavních dálnic.
 • sírové zátky;
 • hypertenze;
 • ateroskleróza;
 • nádory;
 • vnější otitis;
 • různé zranění bubeníku atd.

V závislosti na příčině může být ztráta sluchu mírná nebo má klinický obraz s rychlým přechodem do značné míry.

Symptomy ztráty sluchu

Hlavním příznakem ztráty sluchu je zhoršení schopnosti slyšet, vnímat a rozlišovat mezi různými zvuky. Osoba se ztrátou sluchu neslyší část zvuků, které normálně člověk zvedne dobře.

Čím nižší je závažnost ztráty sluchu, tím větší je rozsah zvuků, které člověk nadále slyší. Proto je čím těžší ztráta sluchu, tím větší je počet zvuků, ale člověk naopak neslyší.

Mezi hlavní příznaky ztráty sluchu patří:

 • tinnitus;
 • zvýšit hlasitost televizoru nebo rádia;
 • znovu se ptát;
 • uskutečnění rozhovoru v telefonu posloucháním pouze určitého ucha;
 • snížení vnímání dětských hlasů a žen.

Nepřímým příznakem ztráty sluchu je potíže soustředit se při rozhovoru s účastníkem na přeplněném nebo hlučném místě, neschopnost rozpoznat řeč v rádiu nebo pípnutí aut, když je motor zapnutý.

Klasifikace podle úrovně lézí

Existují klasifikace ztráty sluchu, přičemž se bere v úvahu úroveň poškození, stupeň sluchového postižení a doba, po kterou dochází ke zhoršení sluchu. Pro všechny typy ztráty sluchu lze pozorovat různé stupně ztráty sluchu - od mírné ztráty sluchu až po hluchotu.

Takže všechny uvedené typy této nemoci mají několik stupňů ztráty sluchu. Mohou být jak lehké, tak těžké formy.

Stupeň ztráty sluchu: 1, 2, 3, 4

V závislosti na prahu slyšení (minimální úroveň zvuku, která je schopna zvednout sluchadlo), je u pacienta zvykem rozlišit 4 stupně chronické nemoci.

Existuje několik stupňů ztráty sluchu:

 • Stupeň 1 - ztráta sluchu, která je charakterizována nedostatečnou citlivostí na zvuky od 26 do 40 dB;

Ve vzdálenosti několika metrů, při absenci cizích zvuků, člověk nemá žádné problémy se slyšitelností, rozlišuje všechna slova v rozhovoru. V hlučném prostředí je však schopnost slyšet řeč účastníků zjevně zhoršovat. Také je těžké slyšet šeptání ve vzdálenosti více než 2 metry.

2 stupně ztráty sluchu

 • Stupeň 2 - ztráta sluchu, která je charakterizována nedostatečnou citlivostí na zvuky od 41 do 55 dB;

U lidí v této fázi začne slyšení rychle klesat, už nemohou slyšet normálně ani při nepřítomnosti cizího hluku. Nemohou rozlišovat šeptání ve vzdálenosti více než jednoho metru, a obyčejná řeč - ve vzdálenosti více než 4 metry.

Jak se to může projevit v každodenním životě: pacient často častěji zdravě žádá partnera. S doprovodem hluku možná ani neslyší řeč.

 • Stupeň 3 - ztráta sluchu, která je charakterizována nedostatečnou citlivostí na zvuky od 56 do 70 dB;

Pokud pacient zaznamenal postupný nárůst problémů a nebyl řádně léčen, v tomto případě dochází ke ztrátě sluchu a ke ztrátě sluchu o 3 stupně manifestů.

Taková vážná porážka významně ovlivňuje komunikaci, komunikace dává člověku velké potíže a bez zvláštního sluchadla, nebude schopen pokračovat v normální komunikaci. Osobě je přiděleno postižení se ztrátou sluchu o 3 stupně.

Úbytek sluchu 4 stupně

 • Stupeň 4 - ztráta sluchu, která je charakterizována nedostatečnou citlivostí na zvuky od 71 do 90 dB.

Pacient v tuhle fázi neslyší šepot a mluvený jazyk se sotva rozlišuje jen na vzdálenost nejvýše 1 metr.

Úbytek sluchu u dětí

Úbytek sluchu u dítěte je porušením sluchové funkce, při níž je vnímání zvuků obtížné, ale do jisté míry nedotčené. Příznaky ztráty sluchu u dětí mohou být:

 • nedostatek reakce na zvuk hračky, mateřský hlas, volání, žádost, šeptání řeči;
 • nedostatek chůze a bláhání;
 • porušení řeči a duševního vývoje atd.

V současné době neexistují přesné údaje o příčinách, které mohou způsobit ztrátu sluchu u dětí. Současně, jak byl studován tento patologický stav, bylo zjištěno množství předisponujících faktorů.

 • Negativní vliv vnějších faktorů na vývoj plodu.
 • Somatická nemoc v matce. Mezi takové nemoci patří diabetes, nefritida, tyreotoxikóza atd.
 • Nezdravý životní styl matky během těhotenství.
 • Komplikace po nemoci. Nejčastěji se u dětí projeví ztráta sluchu po zarděnkách, infekci chřipkou, příušnicích, spalničkách, syfilisu, herpesu atd.

Aby dítě netrpělo ztrátou sluchu, je třeba dodržovat tato pravidla:

 • Pozornost na zdravotní stav během těhotenství
 • Kvalifikovaná léčba a následná péče o infekce středního ucha
 • Vyhněte se velmi hlasitým zvukům

Všechny metody léčby a rehabilitace dětí se ztrátou sluchu jsou rozděleny na léky, fyzioterapii, funkční a chirurgické. V některých případech postačí provést jednoduché procedury (odstranění sírové trubice nebo odstranění cizího těla ucha), abyste obnovili sluch.

Porucha sluchu

Zvláštní metody obnovy sluchu, vyvinuté a dostupné dnes, umožňují lidem trpícím ztrátou sluchu o 1-2 stupně, aby co nejrychleji vrátili slyšení. Pokud jde o léčbu ztráty sluchu o 2 stupně, pak proces obnovy vypadá mnohem komplikovanější a delší. Pacienti s 3 nebo 4 stupni poruchy sluchu nosí sluchadlo.

Porucha skupiny 3 je stanovena při diagnostice bilaterální ztráty sluchu o 4 stupně. Pokud pacient trpí onemocněním 3. stupně a sluchové pomůcky poskytují uspokojivou kompenzaci, nejedná se o postižení ve většině případů. Děti se ztrátou sluchu ve věku 3 a 4 stupně jsou přiřazeny.

Diagnostika

Včasná diagnostika ztráty sluchu a začátek terapie v rané fázi vám umožňuje zachránit. V opačném případě dochází k rozvoji přetrvávající hluchoty, která se nedá opravit.

V případě problémů se sluchovým postižením je nutné aplikovat širokou škálu diagnostických nástrojů, nejdříve zjistit, proč došlo ke ztrátě sluchu, příznaky této choroby mohou také naznačovat možnou povahu částečné hluchoty.

Lékaři mají za úkol plně charakterizovat povahu výskytu a průběhu, typ a třídu ztráty sluchu; léčba může být předepsána pouze po takovém komplexním přístupu k analýze.

Léčba ztráty sluchu

Léčba ztráty sluchu je zvolena v závislosti na tvaru. V případě ztráty sluchové vodivosti, pokud má pacient porušení integrity nebo funkčnosti ušní bubliny nebo sluchových ossicles, může lékař předepsat operaci.

Dnes bylo vyvinuto a prakticky provedeno mnoho operačních metod restaurování sluchu s vodivou ztrátou sluchu: myringoplastika, tympanoplastika, protetika sluchových ossicles. Někdy je možné obnovit sluch i hluchotu.

Senzorická porucha sluchu je přístupná konzervativní léčbě. Použijte léky, které zlepšují přívod krve do vnitřního ucha (piracetam, cerebrolysin atd.). Léčba ztráty sluchu zahrnuje užívání léků, které uvolňují závratě (betahistin). Používejte také fyzikální terapii a reflexní terapii. Při chronické neurosenzorické ztrátě sluchu se používají sluchadla.

Léčba léčení ztráty sluchu může zahrnovat tyto prostředky:

 • Nootropika (glycin, vinpocetin, lucetam, piracetam, pentoxifylin). Zlepšují přívod krve do oblasti mozku a oblasti sluchového analyzátoru, stimulují obnovu buněk vnitřního ucha a nervových kořenů.
 • Vitaminy g (pyridoxin, thiamin, kyanokobalamin ve formě přípravků Milgamma, Benfotiamin). Mají směrové působení - zlepšují nervové vedení, jsou nepostradatelné pro optimalizaci činnosti sluchové části nervu obličeje.
 • Antibiotika (Cefexim, Supraks, Azitroks, Amoxiclav) a NSAID (Ketonal, Nurofen, Ibuklin). Jsou určeny, kdy se příčinou ztráty sluchu stává hnisavý otitis media - zánět středního ucha, stejně jako další akutní bakteriální onemocnění orgánů sluchu.
 • Antihistaminikum a dekongestanty (Zyrtec, Diazolin, Suprastin, Furosemid). Pomáhá eliminovat bobtnání a snižuje tvorbu transudátu při zánětlivých patologických úzkých úhlech, což vede k poškození sluchu.

Existuje několik typů operací používaných při léčení patologie:

 • Pokud je ztráta sluchu způsobena poruchou sluchových ossicles, provádí se operace, která nahradí posloupnost nahrazením syntetickými analogy. V důsledku toho se zvyšuje mobilita kostí, obnovuje se sluch nemocného.
 • Pokud je ztráta sluchu způsobena narušením integrity ušního bubeníka, pak se provede operace myringoplastiky, která nahradí patologicky modifikovanou membránu syntetickou.

Jak zacházet s lidmi s nedostatkem sluchu

Velká distribuce v léčbě ztráty sluchu získala lidové léky. Dnes mnoho z nich ukazuje úžasný výkon. Před použitím libovolných populárních receptů byste měli vždy s vaším lékařem promluvit, abyste předešli negativním účinkům samoléčebné léčby.

 1. Infúze kořenů bažin kalamusu. Dezertní lžíce sušených drcených kalamusových kořenů se vaří na 0,5 l vroucí vody ve skleněné nebo keramické nádobě, pokryté víkem, zabalené a nechat vařit tři hodiny. Filtrovaná infuze trvá 60-65 ml třikrát denně po dobu půl hodiny před jídlem. Průběh léčby je 1 měsíc, což se opakuje po dvoutýdenní přestávce.
 2. Je nutné vykopat 3 kapky přírodního mandlového oleje, střídající se uši každý den. Léčba trvá měsíc. Tento postup pomáhá zlepšit sluch.
 3. Cibule stlačte. Kousek cibule je ohříván a zabalen do tvarovky. Tento minikompresor se vloží do ucha celou noc.
 4. Infuze kořene kalamusu: nakrájený kořen (1 polévková lžička) V 600 ml vroucí vody s infuzí nejméně 2,5 hodiny - 50 ml se pije před každým jídlem.
 5. Je také možné použít česnek ve formě tření v kombinaci s kafrovým olejem při léčbě lidových léků pro senzorineurální ztrátu sluchu. Bude to trvat jeden malý stroužek česneku a 5 kapek oleje. Musí se důkladně promíchat, zvlhčit obvazový šlach s výslednou směsí a umístit je do ušního kanálu po dobu 6-7 hodin.

Prevence

Základním pravidlem pro prevenci ztráty sluchu je prevence nebezpečných situací a rizikových faktorů. Je důležité včas identifikovat onemocnění horních cest dýchacích a léčit je. Přijímání jakýchkoli léků by mělo být prováděno pouze podle pokynů odborníka, což pomůže vyhnout se vzniku mnoha komplikací.

Léčba lidských léků proti ztrátě sluchu: recenze

Pokud se vy nebo vaši příbuzní obáváte poruchy sluchu a již jste zjistili, že se jedná o takzvanou ztrátu sluchu, nebojte se. Problém není tak špatný, jak se zdá. Není nutné okamžitě jít do operace. Stojí za to začít s léčbou neurosenzorických sluchových ztrát pomocí lidových léků - snad tato metoda dá rychlé a efektivní výsledky. V tomto článku vám řekneme podrobně, co je sluchová ztráta, pojďme si promluvit o jejích odrůdách, tradičních a tradičních způsobech léčby, a také o mnoha dalších věcech.

Co je ztráta sluchu?

Senzorinální ztráta sluchu je částečná nebo naopak úplná ztráta sluchu, ke které dochází pouze tehdy, když tzv. Vlasové buňky umírají nebo poškozují hlavní struktury vnitřního ucha pacienta, centrální části sluchového analyzátoru (v kufru a samozřejmě audiční kůru) nebo kochleárním nervu. Tento typ ztráty sluchu se také nazývá "nervózní hluchota". Jeho formy jsou: střední, lehké, hluboké a těžké. V tomto případě je částečná ztráta sluchu neschopnost zvládnout vysoké frekvence. Když jsou poškozené vlasové buňky pouze v dolní části kochle, jsou zodpovědné za vysoký tón.

Typy onemocnění

Úbytek sluchu může být vrozený (dědičný) a získaný. První forma onemocnění vzniká v děloze z různých důvodů, druhá je důsledkem jakékoliv akustické nebo mechanické poranění, užívání ototoxických léků (antibiotik), průmyslové intoxikace, otitis, vaskulárních poruch, virových infekcí atd. Můžete se zbavit problému s pomocí specifické terapie. Komplikované formy onemocnění vyžadují odbornou lékařskou péči. Současně je léčba ztráty sluchu v prvním stupni s lidovými léky velmi reálnou metodou léčby.

Tradiční způsob léčby ztráty sluchu

Dříve byly k opravě sluchu použity pouze sluchadla. Populární metoda léčby, jako jsou kochleární implantáty, které stimulují sluchový nerv, je nyní populární. Také se někdy provádí mozková implantace, ale tato metoda je stále ještě nedostatečně rozvinutá a proto se používá extrémně vzácně.

V některých případech je pacientovi předepsán přípravek "Idebenone" v jediné formě nebo je užíván spolu s vitamínem E. Bylo zjištěno, že tato metoda zastavuje vývoj ztráty sluchu a dokonce ji dokonce úplně vyléčí.

Další metodou je použití steroidů. To bylo také nedávno vymyslel. Předpokládá se, že metoda může vyléčit vážnou neurosenzorickou ztrátu sluchu, získanou při vystavení hluku nad 140 dB. Léčba však musí začít nejpozději jeden den po zranění. Možná brzy budeme nabídnuti léčbu ztráty sluchu pomocí transplantace kmenových buněk. Bohužel tato metoda je víc fantazie než realita. Zatímco vědci a lékaři pracují v této oblasti, měli byste věnovat pozornost léčbě lidských léků při ztrátě sluchu. Jste připraveni?

Vlastnosti terapie

Ráda bych okamžitě varovala: léčba lidových léků s nedostatkem sluchu vyžaduje trpělivost, protože jeden kurz trvá nejméně dva týdny. Někdy se úplně zbavit problému trvá několik měsíců.

Měli byste si pamatovat, že v této metodě je pravidelnost polovina úspěchu. Pokud pečlivě dodržujete všechna doporučení, nebuďte líní a nevyhýbejte se lékům, bude to úžasný.

Propolis + olej

Tento lék je velmi dobrý. K tomu budete potřebovat:

 • alkohol 30% propolisová tinktury;
 • olivový nebo kukuřičný olej;
 • lékařská gáza.

Jedná se o nejčastější způsob řešení ztráty sluchu. Pro léčbu nepotřebujete propolis v čisté formě, ale jeho 30% (v těžkých případech trvá 40%) roztoku. S propinovou tinkturí smícháme olivový olej. Pro 1 díl alkoholového roztoku použijte 3 díly oleje. Výsledná kapalina protřepe za vzniku emulze olej-alkohol. Tamponujte turundu, kterou vytvoříte z gázy a lehce vdejte do ucha. Nepoškozujte ušní bubínek, příliš těžké na tampon, nestojí za to.

Používejte po dobu 36 hodin a poté se dejte 1 den (24 hodin). Opakujte postup. Bude trvat nejméně 14 zasedání, po kterých už nebudete rušení senzorineurální ztrátou sluchu. Léčba lidových léků se prodlužuje asi tři týdny, proto se doporučuje začít s prvními příznaky onemocnění. Pokud dítě trpí ztrátou sluchu (ne méně než 5 let), stojí za to, že nosí kadeřnice po dobu 12 hodin (můžete je naložit celou noc) a ne 24.

Můžete použít čistý propolis. Z toho musíte udělat nějaký postroj a dát je do uší. Učiňte to tak opatrně, jak je to možné, aby při extrakci částic propolisu nezůstaly v ušním kanálu. Během léčby se také doporučuje provést cvičení pro uši: intenzivně je otírejte ve směru hodinových ručiček, zatlačte skořepiny na hlavu, potom ruce vyjměte, vložte prst do zvukovodu a ostře vytáhněte. Dělejte 15krát denně.

Zjistěte, že léčba ztráty sluchu pomocí lidových léků by neměla být prováděna s různými polypózními růstmi, stejně jako granulací bubeníku. Před zahájením léčby byste měli poradit se svým lékařem, aby vám poskytl přesnou diagnózu.

Cesnaková úprava

Pro terapii je třeba připravit následující složky:

 • olivový, kukuřičný nebo kafrový olej;
 • česnek;
 • lékařská gáza.

Průběh léčby: 2krát po dobu 21 dnů. Druhá fáze začíná týden po skončení prvního. Existují dva způsoby, jak zacházet s česnekem:

 1. S pomocí šťávy. Měl by být vytlačen a zředěn olivovým nebo kukuřičným olejem v poměru 1: 3. Potřebujte výslednou kapalinu a zakašlete 2 kapky do uší každý den.
 2. Použijte celou hlavu česneku. Musí se uzemnit a pak přidat kafrový olej. Použijte 3 kapky na 1 hřebíčku. Zmršťujte směs v gázích a pak připravte turunda. Dejte to do uší.

Pokud vy nebo vaši přátelé trpíte onemocněním, jako je ztráta sluchu, léčba lidovými léky, jejichž recenze jsou velmi pozitivní, měli byste určitě pomoci.

Dalším silným nástrojem tradiční medicíny. Pro výrobu léků budete potřebovat:

Léčba trvá měsíc. Terapie zahrnuje dvě metody:

 1. V žárovce vytvořte stonku, přidejte semena kukuřice nebo kmínu. Vložte hlavu do trouby, pečte při nízkých teplotách, dokud nezhasne. Stlačte žárovku a vložte ji do tvarovky. Pohřbít tuto hmotu v bolavých uších v teplé podobě čtyřikrát denně, 10 kapek. Uchovávejte v chladničce a před použitím ji zahřejte. Po použití z uší jdou nečistoty, síra. Nebojte se, okamžitě se budete cítit lépe.
 2. Zahřejte cibuli v troubě. Vložte malý kousek do gázy. Po stlačení jej vložte do zvukovodu. Ujistěte se, že okraj gázy vyčnívá z ucha a snadno se dostanete. Vložte kompresi v noci.

Ve stejnou dobu uveďte cibulovou směs do nosu. Vařte to snadno! Smažte vařenou vodu s cibulovou šťávou v poměru 1: 1. Odkapávejte dvě kapky v každém průchodu jednou denně.

Chlébové komprese

Také zmírňují stav nemocné osoby. Chcete-li vytvořit kompresi, zakoupit tyto součásti:

Smíchejte požadované množství kmínu z kmínu, jalovce a žita, pečte chléb. Zatímco je bochník horký, nakrájejte ho na plátky, odstraňte kůru, namočte drť alkoholem. Dejte je na uši. Poté, co se chléb ochladí mandlovým nebo rutovoyovým olejem, namočte rouno a vložte ho do uší. Při výměně každodenních tampónů do uší změňte typ oleje. Postupy přispívají k navrácení sluchu.

Metoda "Lavrushka"

Již od názvu metody je jasné, která složka bude hlavní. Existuje několik možností pro tuto léčbu:

 • V prvním případě budete potřebovat bobkový list a sklenici vroucí vody. Průběh léčby: 2 týdny. Začněte nakrájet bobkový list: budete potřebovat dvě polévkové lžíce suché hmotnosti. Nalijte ji sklenicí vroucí vody. Nechte vařit 2 hodiny. Zmražte tuto směs s ušima 2 krát denně. Umyjte si uši, když vystupujete.
 • Druhá metoda zahrnuje přítomnost bobkového listu, lžíce octa a 100 ml vodky. Průběh léčby: 3 týdny + 14 dnů k přípravě roztoku. Je třeba nalít 4 jemně rozdrcené bobkové listy s lžící octa a vodky. Směs by měla být infuzována na tmavém místě po dobu 14 dnů. První týden by měl být nastříknut 2 kapky čtyřikrát denně, druhý - 3 kapky, třetí - 4. Po dokončení kurzu by se váš sluch měl zlepšit.
 • Třetí metoda není méně účinná. Potřebujete bobkový list a lžíce slunečnicového oleje. Průběh léčby: k viditelným zlepšením. Smíchejte 4 lžíce rozdrcených listů a másla. Nechte směs stát po dobu jednoho týdne, potom napněte. Pírujte v whisky třikrát denně.

Při náporu těchto jednoduchých způsobů zmizí senzorineurální ztráta sluchu. Léčba lidových léků, jejichž recenze jsou jen pozitivní, pomáhá obnovit zdraví. Člověk se po několika léčbách cítí lépe. Pacienti si uvědomují účinnost a levost těchto metod.

Sensorineurální ztráta sluchu (léčba lidových léků): recenze

Terapie, včetně použití tinktur, kompresí a masti, je známá svým vlastnictvím, které obnovuje zdraví člověku. Léčí mnohé nemoci. Tradiční medicína je vynikajícím doplňkem léčiva nebo působí jako samostatná terapie.

Je to opravdu tak špatná ztráta sluchu? Léčba lidovými léky může dát ohromující výsledky. A nemějte strach zkontrolovat to na vlastní zkušenosti. Dnes málo lidí důvěřuje bylinné medicíně, dává přednost tomu, aby se vydalo do rukou odborníků. Ale stále stojí za to udělat něco sami. Pokud se rozhodnete starat o své zdraví doma, přečtěte si recenze lidí, kteří již absolvovali příslušný kurz. Tvrdí, že léčba lidských léků na ztrátu sluchu je opravdu účinná. Zkuste to sami, nebojte se. Koneckonců lékaři často uznávají také výhody homeopatických léků.

Závěr

V tomto článku jsme odpověděli na otázku, co je ztráta sluchu. Léčba lidovými léky, recenze, které lidé odjíždějí - to bylo také podrobně analyzováno. Doufáme, že výše uvedené tipy budou užitečné.

Jste připraveni poprvé na to, aby jste sám ochránili nemoc? Neexistuje žádný zvláštní problém. Uspějete!

Jak zacházet se ztrátou sluchu doma?

Schopnost slyšet poskytuje člověku s normálními životně důležitými aktivitami a plnou socializací. Proto při prvních známkách zánětu ucha by měla být přijata naléhavá opatření pro diagnostiku a léčbu. Nejčastěji, pokud pacient nedodrží bezpečnostní pravidla a nevhodnou léčbu, dochází ke ztrátě sluchu v různé míře.

V tomto okamžiku se pacient stěžuje na závažnou ztrátu sluchu, na vzhled pravidelného pocitu přetížení, v některých případech dochází k udušení bolesti. Léčba prvních fází ztráty sluchu vyžaduje integrovaný přístup, takže se pacienti stále více obrací na metody alternativní medicíny. Proto budeme podrobněji zkoumat otázku správné léčby ztráty sluchu pomocí lidových léků.

Jak vyléčit sluch ze ztráty sluchu

Než začnete léčbu tradičními metodami léčby sluchu, je třeba určit příčinu zánětu. Nejčastěji dochází ke ztrátě sluchu v důsledku infekce uší, a také kvůli negativnímu vlivu nachlazení a zánětu středního ucha ve středním nebo vnitřním uchu.

Další příčinou ztráty sluchu se považuje za profesionální činnost na hlučných místech, například na staveništi nebo v nočním klubu.

Tyto záněty vedou k akutní ztrátě sluchu, když se u pacienta vyskytne prudké snížení ostrosti při slyšení.

Je důležité, aby v tomto okamžiku byl pacientovi léčena správná léčba, která zahrnuje léčbu léky a léčbu ztráty sluchu za použití metod tradiční medicíny.

Je známo, že naše babičky vyléčily více než jednu chorobu s bylinkami a kořeny různých rostlin, takže není o této metodě důvěrné. Před zahájením léčby je však správné konzultovat s lékařem.

Předtím, než se položí otázka, jak léčit ztrátu sluchu, je nutné zjistit příčinu nemoci a teprve poté pokračovat v léčbě.

Nejčastěji v akutní formě ztráty sluchu se pacienti stěžují na ztrátu sluchu a střelbu. V této době je důležité poskytnout opravdu produktivní pomoc, a proto budeme podrobněji zkoumat otázku, jak léčit ztrátu sluchu v domácnosti.

Nedávno získaly metody popularizace východní terapie. Chcete-li obnovit slyšení, musíte provádět masáž na aktivních místech. Pomocí jednoduchých cvičení může pacient nezávisle obnovit sluch a zlepšit celkové zdraví. Kromě toho působení na určitých místech zlepšuje krevní oběh nejen v ucha, ale také v celém těle.

Neprovádějte následující cvičení v případě chronické ztráty sluchu.

 1. Položte ruce na čelní část, přičemž podstavec dlaně pokrývá vnější ucho a prsty na čele. Začněte poklepávat pomalu a jemně prsty, držet dlaně pevně na uších. Zopakujte toto cvičení nejméně patnáctkrát.
 2. Pak pevně přidržte dlaně k uším a ostře odtrhněte. Opakujte toto cvičení 15-20 krát. Tím vytvoříte mírný tlak na ušní bubínek a zlepšíte fungování sluchových ossicles.
 3. Potom vložte prsty indexu do vnějšího sluchového kanálu a proveďte deset rotačních pohybů. Poté ostře vyjměte prsty a ošroubujte uši dlaněmi.

Na konci těchto procedur se musíte opatrně projít kolem okraje ušnice. Při takových pohybech uklidníte kůži a zlepšíte krevní oběh.

Opakujte tyto operace každé ráno a večer po dobu 5-10 minut, dokud neuplynou všechny příznaky onemocnění.

Kromě gymnastiky a odborných cvičení existuje řada dalších metod, které jsou považovány za doplňky lékové terapie.

Je známo, že účinně doplňují průběh léčby a odstraňují mnoho příznaků. A široká popularita metod netradiční medicíny je způsobena dostupností rostlin a tinktur, snadností vytváření kompresí a efektivitou prostředků.

Kromě toho jsou pro stanovení cen k dispozici následující recepty a mohou být vyrobeny doma.

Metody alternativní medicíny

Jak se léčit ztráta sluchu doma, je běžná otázka.

Popsali jsme nejoblíbenější recepty, které se dají doma snadno udělat.

Důležité je konzultovat s lékařem před provedením těchto předpisů.

Den, abyste snížili příznaky ztráty sluchu, použijte nejběžnější metody.

Tinktura propolisu

Chcete-li to udělat, musíte udělat propolisovou tinkturu.

Nakupujte padesát gramů včelích výrobků a dejte je do mrazáku nebo na balkon (během chladné sezóny) po dobu dvou dnů. Poté promícháme propolis na jemné struhadlo a vylijeme směs dvou set mililitrů horké vody.

Nechte propolis naplnit 15-20 minut. Poté napneme směs a naplníme ji čištěným alkoholem nebo vodkou. Nechte propolis podávat po dobu čtrnácti dnů.

Pokud děláte propolis v předstihu, můžete trvat na tom delší dobu.

Po dvou týdnech napněte propolis, ale nehroudějte, abyste ho zbavili. Můžete jej použít jako lotion. Chcete-li to provést, vložte jej na gázový obvaz a zabalte jej do komprese. Připojte jej k postiženému uchu a pevně jej připevněte. Noste lotion po celý den.

Propolis je třeba injektovat do ucha pipetou. Vložte tři kapky do pravého a levého ucha. Chcete-li zachovat účinek, ucho by mělo být pokryto teplým šálkem nebo kloboukem, a turunda by měla být vložena po dobu patnácti minut.

Léčba by měla trvat nejméně sedm dní.

Česnek a cibule

Aby se odstranila bolest, dlouho používá česnek a obyčejnou cibuli. Tyto součásti rozemlejte na stav kapaliny. Chcete-li zvýšit účinnost metody, přidejte sedm až pět kapek oleje z čajovníku.

Smíchejte směs na nesintegrační gázu nebo bavlněné bandáže a zabalte.

Aplikujte pleťové mléko na ucho a držte, dokud neucítíte svědění v uších.

Poté se ucha Miramistinem umyje a pak utřete.

Použijte tuto metodu s každým bolestivým syndromem každý druhý den s průběhem ne více než deset dní.

Kalina a med

Kalina má mnoho vlastností, včetně protizánětlivého účinku.

Najděte si sklenku bobulí a nakrájejte a pak vytlačte všechny šťávy.

Přidejte do směsi několik lžiček tekutého medu a směs zahřejte na teplotu těla.

Je důležité, aby teplota směsi nedosahovala nad tělesnou teplotu, protože hrozí nebezpečí těžkých popálenin.

Výsledná směs musí být navlhčena gázovým šupinem a injektována do každého ucha po dobu několika hodin. Opakujte tento postup po dobu tří týdnů.

Čajový strom a olej z kalendula

Chcete-li zlepšit celkový stav a snížit bolest, stejně jako zvýšit ostrost při naslouchání, doporučuje se používat neplodnost.

Tato rostlina má vysoké imunomodulační vlastnosti, což umožňuje vyléčit ztrátu sluchu při prvních příznacích.

Připravte si tinkturu nanuce musíte být sami.

Chcete-li to udělat, míchat dvacet gramů neplodné květiny s jedním sklenicí léčivého alkoholu.

Směs důkladně promíchejte a zabalte do šátku.

Vložte vývar na tmavé a suché místo, kde teplota nepřesahuje 25 stupňů Celsia. Tinktura je nutná, aby se udrželo alespoň čtrnáct dní, nezapomínejte si ji každodenně rozmazávat.

Potom namočte směs a přidejte jednu lžičku čajového oleje do tinktury.

Pak do každého ucha vstříkněte pět kapek přes noc. Průběh léčby je dvacet osm dní.

Geranium a olivový olej

Geranium je proslulé svými prospěšnými vlastnostmi, abyste zlepšili sluch, a použijte následující metody.

Je nutné vařit listy pelargónie v malém množství vody a nechat roztok naplnit pět dní.

Poté přidáme do směsi dvě kapky olivového oleje. Před dvěma týdny pijte odvar před jídlem.

Chcete-li zlepšit chuť v nástroji, můžete přidat jednu lžíci medu.

Recenze v léčbě neurosenzorických sluchových ztrát lidových léků

Mnoho lidí používalo popsané metody a to je to, o čem si myslí o tomto problému.

Olga Ivleva: "Byla jsem diagnostikována s akutní ztrátou sluchu se silnou bolestí ve středním uchu. Problémy s sluchem vznikly jako komplikace po akutní otitidě. Lékař doporučil umístit propolis do uší. Abych šetřil čas, vzal jsem od babičky připravený propolis, protože mi to bolest nedovolila. Zakopala tři kapky do uší každé ráno a před spaním. Bolest prošla druhým dnem a po dvou týdnech komplexní léčby jsem se zbavil ztráty sluchu. "

Inga Ivanova: "Můj manžel má sluchovou ztrátu. Vždycky slyšel špatně, ale během období onemocnění došlo k výraznému zhoršení. Známý lékař doporučil, aby vypil odvar ze zárodků a vyrobil krémy z cibule a česneku. Podle jejího manžela začal slyšet lépe pět dní po léčbě. "

Závěr

Úbytek sluchu je závažný zánět, který vyžaduje komplexní léčbu. Metody alternativní medicíny často mají skutečně účinný výsledek. Nicméně předtím, než se otolaryngolog zeptá, jak zacházet s hluchotou, je třeba zjistit příčinu vzniku této nemoci.

Nepoužívejte recepty z tradiční medicíny bez souhlasu lékaře.

Více Informací O Chřipce